Symbol PF Opatření děkana č. 2/2014

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2014
KE STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

 

V souladu s ustanoveními § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, Kolektivní smlouvou Jihočeské univerzity a zákonem č. 586/92 o daních z příjmů v platném znění stanoví Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity podmínky poskytování příspěvku na stravování zaměstnanců, kteří jsou v pracovním poměru na Pedagogické fakultě JU:

Pedagogická fakulta JU poskytne svým zaměstnancům příspěvek na stravování v průběhu jedné pracovní směny na jedno hlavní jídlo ve výši 55 % hodnoty nakupované stravenky, která reprezentuje jedno hlavní jídlo (při hodnotě stravenky 60,- Kč přispívá PF JU částkou 33,- Kč) nebo z ceny oběda ve vlastním stravovacím zařízení, tj. v menze JU (v podmínkách roku 2014 přispívá JU částkou 26,- Kč).

Zaměstnancům s pracovním úvazkem v rozsahu 0,80 (včetně) až 1,00 poskytuje Pedagogická fakulta JU příspěvek na plný počet stravenek (resp. hlavních jídel v menze JU) v měsíci.

Zaměstnancům s pracovním úvazkem v rozmezí 0,375 až 0,80 poskytuje Pedagogická fakulta JU příspěvek na takový počet stravenek v měsíci (resp. hlavních jídel v menze), který odpovídá výši jejich úvazku.

Zaměstnancům s pracovním úvazkem menším než 0,375 Pedagogická fakulta JU příspěvek na stravu neposkytuje.

Nárok na příspěvek na stravování nenáleží zaměstnanci na služební cestě trvající déle než 5 hodin a dle ustanovení Kolektivní smlouvy JU v době dovolené a pracovní neschopnosti.

Toto opatření ruší opatření děkanky PF JU č. 1/2007 ze dne 6. 2. 2007 ke stravování zaměstnanců a vstupuje v platnost dne 1. 4. 2014.

 

V Českých Budějovicích 13. 3. 2014

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF