Symbol PF Opatření děkana č. 4/2014

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 4/2014
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2014

 

V souladu s opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. R 283 k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2014 ukládám provést na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Ivana Čížková - předsedkyně prověrkové komise
  • Michal Pfeffer - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek v roce 2014 bude v souladu s opatřením rektora JU č. R 283 ze dne 1. 9. 2014.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 28. 11. 2014, zajistí tajemník prověrkové komise.

V Českých Budějovicích 20. 10. 2014

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF