Symbol PF Opatření děkana č. 2/2015

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 2/2015
KE SLOUČENÍ KATEDRY ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY
A ODDĚLENÍ RUSKÉHO JAZYKA A LITERATURY

 

V souladu s ustanoveními § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, odsouhlasil Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na svém zasedání dne 16. prosince 2014 změnu ve struktuře Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích. S účinností od 16. února 2015 se slučuje katedra českého jazyka a literatury s oddělením ruského jazyka a literatury. Ve struktuře Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích tak vzniká nové pracoviště - katedra slovanských jazyků a literatur.

 

V Českých Budějovicích 9. ledna 2015

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF