Symbol PF Opatření děkana č. 10/2015

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 10/2015
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2015

 

V souladu s Opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích č. R 310 k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2015 ukládám provést na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Ing. Jana Lopourová, Ph.D. - předsedkyně prověrkové komise
  • Michal Pfeffer - organizace prověrek
  • Václav Hálek - tajemník prověrkové komise

Hlavní zaměření prověrek v roce 2015 bude v souladu s opatřením rektora JU č. R 310 ze dne 14. 10. 2015.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 15. 1. 2016, zajistí tajemník prověrkové komise.

V Českých Budějovicích 4. 12. 2015

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF