Symbol PF Dean's proceedings - 2017

č. 1/2017
k vytvoření oddělení speciální pedagogiky v rámci struktury katedry pedagogiky a psychologie

č. 2/2017
ke stanovení poplatku za studium v rámci programů celoživotního vzdělávání

č. 3/2017
k podávání projektových a grantových žádostí na PF JU

č. 4/2017
o přijímání cizinců na Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PF JU)

č. 6/2017
o rigorózní zkoušce

č. 7/2017
o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech

(ve znění změn provedených opatřením děkanky č. 8/2019, účinné od 1. 9. 2019)
Směrnice vedoucích kateder k SZZ

č. 8/2017
ke stipendijnímu řádu Jihočeské univerzity platné pro akademický rok 2017/2018

č. 9/2017
o úhradách za nadstandardní služby související s výukou výtvarné výchovy

č. 10/2017
k prověrkám bezpečnosti práce v roce 2017

č. 11/2017
Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

(ve znění změn provedených opatřením děkanky č. 8/2019, účinné od 1. 9. 2019)
Směrnice vedoucích kateder k ZZ CŽV

č. 12/2017
o přijímacím řízení na Pedagogickou fakultu JU pro akademický rok 2018/2019

č. 13/2017
definující metodiku přiřazení konkrétního mzdového tarifu zaměstnancům PF JU

č. 14/2017
o organizaci státních závěrečných zkoušek na katedře pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích v akademickém roce 2017/2018

 

 

Archiv neplatných opatření