Symbol PF Opatření děkana č. 1/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 1/2017
K VYTVOŘENÍ ODDĚLENÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY
V RÁMCI STRUKTURY KATEDRY PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE

 

 

Na základě návrhu vedoucí katedry pedagogiky a psychologie a po projednání ve vedení Pedagogické fakulty JU schválil Akademický senát Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích v souladu s ustanoveními § 27 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, na svém zasedání dne 3. 1. 2017 změnu ve struktuře Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích.

S účinností od 1. 2. 2017 vzniká v rámci struktury katedry pedagogiky a psychologie nové pracoviště - oddělení speciální pedagogiky. Katedra pedagogiky a psychologie se tak skládá ze čtyř oddělení:

- oddělení pedagogiky,

- oddělení primární a předškolní pedagogiky,

- oddělení speciální pedagogiky,

- oddělení psychologie.

 

 

 

V Českých Budějovicích 30. ledna 2017

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF