Symbol PF Opatření děkana č. 5/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 5/2017
O ORGANIZACI STÁTNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK
NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ JU V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
PRO STUDENTY OBORU „UČITELSTVÍ PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL“

 

 

Státní závěrečné zkoušky magisterského studijního oboru „Učitelství pro 1. stupeň základních škol” se mohou konat též dne 1. září 2017. Tento termín se týká státní závěrečné zkoušky předmětu KMA/QZP1 Matematika s didaktikou.

 

 

 

V Českých Budějovicích 15. 6. 2017

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF