Symbol PF Opatření děkana č. 9/2017

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 9/2017
O ÚHRADÁCH ZA NADSTANDARDNÍ SLUŽBY
SOUVISEJÍCÍ S VÝUKOU VÝTVARNÉ VÝCHOVY

 

Pedagogická fakulta JU poskytuje v rámci níže uvedených studijních oborů výtvarné výchovy služby pro praktickou tvorbu studentů ve zvýšeném rozsahu než představuje běžná součást výuky. Poskytování těchto služeb spočívá v zabezpečení nadstandardních materiálových potřeb, které umožní modernizaci výtvarných a uměleckých disciplín a zavádění nových trendů. Z tohoto důvodu a s ohledem na skutečnost, že výsledky své tvůrčí činnosti v rámci ateliérů malby, grafiky, keramiky, sochařského ateliéru, ateliéru sklářské tvorby a ateliéru serigrafie si studenti mohou ponechat pro vlastní potřebu, stanovuji na návrh vedoucí katedry výtvarné výchovy úhrady za nadstandardní služby podle typu studijního programu a nákladové kalkulace. Rozdíly ve výši úhrady jsou způsobeny rozdílnými požadavky na úroveň služeb v jednotlivých studijních oborech.

Do nákladové kalkulace je zahrnuta spotřeba materiálu: papír, barvy tiskařské, ředidla, materiál pro tisk, lino, kovové desky, prkénka lipová, potiskové fólie, fixativy, líh, hlína keramická a sochařská, glazury, barvící oxidy, modelovací sádra, sklářský materiál (skleněné polotovary, opál) materiál na serigrafii (barvy pro sítotisk, síta), zvýšená spotřeba elektrické energie na výpaly v keramických pecích a služba spojená se zajištěním materiálu.

 

Bakalářské studium:

Studijní obor: Výše úhrady za semestr
na 1 posluchače:
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - jednooborové
(1. - 3. r., tj. 6 semestrů)
800,- Kč
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání - dvouoborové
(1. - 3. r., tj. 6 semestrů)
600,- Kč

 

Navazující magisterské studium učitelství výtvarné výchovy:

Studijní obor: Výše úhrady za semestr
na 1 posluchače:
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ
(1. r. ZS, LS – 2. r. ZS, tj. 3 semestry)
800,- Kč
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ
(1. r. ZS, LS – 2. r. ZS, tj. 3 semestry)
600,- Kč

 

Ceny jsou stanoveny včetně DPH ve výši 21 %.

 

Způsob placení:

  • Vždy na začátku semestru (zimního – do 31. října, letního – do 15. března) je každý student katedry výtvarné výchovy povinen zaplatit příslušný poplatek za služby při realizaci praktické výuky výtvarné výchovy

    v hotovosti na pokladně PF JU v budově Jeronýmova.

  • Student je povinen předložit (odevzdat) doklad o zaplacení na sekretariátu katedry výtvarné výchovy.

Toto opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Tímto opatřením se ruší Opatření děkana číslo 1/2016 ze dne 11. 1. 2016.

 

 

V Českých Budějovicích 17. 10. 2017

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

stáhnout dokument: PDF