Symbol PF Směrnice vedoucích kateder k SZZ

Směrnice vedoucích kateder doplňují Opatření děkana č. 7/2017 o studiu v bakalářských a magisterských studijních programech

 

Směrnice pro studijní programy akreditované před 1. 9. 2016
(podle článku 2a opatření děkana č. 7/2017)

 

Katedra anglistiky

Katedra biologie

Katedra aplikované fyziky a techniky

Katedra geografie

Katedra germanistiky

Katedra hudební výchovy

Katedra informatiky

Katedra matematiky

Sekce pedagogických a psychologických programů

Katedra slovanských jazyků a literatur
- Oddělení českého jazyka a literatury
- Oddělení ruského jazyka a literatury

Katedra společenských věd

Katedra tělesné výchovy a sportu

Katedra výchovy ke zdraví

Katedra výtvarné výchovy

Ateliér arteterapie