Symbol PF Směrnice vedoucích kateder k ZZ CŽV

Směrnice vedoucích kateder doplňují v souladu s čl. 40 Opatření děkana č. 11/2017 Řád celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (ve znění změn provedených opatřením děkanky č. 8/2019, účinné od 1. 9. 2019)

 

Katedra anglistiky
(Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství anglického jazyka pro SŠ)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2019/12/Směrnice-vedoucí-katedry-...

Katedra aplikované fyziky a techniky
(Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství fyziky pro SŠ, Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaft/wp-content/uploads/Směrnice-vedoucího-KAFT.pdf

Katedra geografie
(Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách, Rozšiřující studium pro výuku zeměpisu na středních školách)
http://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/Soubory2019/scan.pdf

Katedra germanistiky
(Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ, Studium k rozšíření odborné kvalifikace učitelství německého jazyka a literatury na středních školách)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/knj/wp-content/uploads/2019/11/Směrnice-vedoucí-katedry-...

Katedra informatiky
(Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství informatiky pro SŠ)
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/Smernice_vk_KIN_1-2020.pdf

Katedra matematiky
(Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství matematiky pro SŠ, Výchova k FG pro ZŠ, Výchova k FG pro SŠ)
http://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/m/smernice_CZV_ZZ.pdf

Katedra pedagogiky a psychologie
(Speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky, Studium pro asistenty pedagoga II, Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Studium pro výchovné poradce, Metodik prevence sociálně patologických jevů)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/upload/files/Smernice_vedouci_katedry_pedagogiky_a_psychologie...

Katedra slovanských jazyků a literatur
(Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ)
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/smernice.phtml

Katedra tělesné výchovy a sportu
(Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství tělesné výchovy pro SŠ)
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/doc/Smernice_vk_KTS_1-2019.pdf

Studium v oblasti pedagogických věd – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/Smernice_vedouciho_katedry_rad_CZV_Pedagogicke_vedy.pdf

Studium pro ředitele škol a školských zařízení
https://www.pf.jcu.cz/documents/deans_proceedings/2017/Smernice_vedouciho_katedry_rad_CZV_Reditele.pdf