Symbol PF Opatření děkana č. 7/2018

OPATŘENÍ DĚKANA Č. 7/2018
O POSKYTOVÁNÍ MIMOŘÁDNÝCH ODMĚN ZAMĚSTNANCŮM PF JU
K OCENĚNÍ JEJICH PRACOVNÍCH ZÁSLUH PŘI ŽIVOTNÍM VÝROČÍ
A ODCHODU DO DŮCHODU

 

V souladu se Mzdovým předpisem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, registrovaným MŠMT ČR dne 16. srpna 2017, článkem 17 Mimořádné odměny, a Kolektivní smlouvou JU, uzavřenou dne 1. 2. 2014, bodem 4.8., vydávám toto opatření o poskytování mimořádných odměn zaměstnancům Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích k ocenění jejich pracovních zásluh při životním výročí a odchodu do důchodu.

 

Zaměstnanci může být poskytnuta mimořádná odměna k ocenění jeho pracovních zásluh


 1. při dovršení 50 let věku
  • do 3 let působení     …     2 000,- Kč
  • nad 3 do 10 let působení     …     3 000,- Kč
  • nad 10 let působení     …     4 000,- Kč

 2. při prvním skončení pracovního poměru z podnětu zaměstnance po nabytí nároku na starobní důchod nebo po přiznání invalidního důchodu III. stupně
  • do 3 let působení     …     2 000,- Kč
  • nad 3 do 10 let působení     …     4 000,- Kč
  • nad 10 let působení     …     5 000,- Kč

 

Mimořádná odměna podle bodu a), b) náleží zaměstnanci, který je zaměstnán na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích, Pedagogické fakultě v pracovním poměru, a to s pracovním úvazkem v rozsahu 0,70 - 1,00.

Toto opatření nahrazuje dodatek PF JU k Mzdovému předpisu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ze dne 10. 11. 2008.

 

 

V Českých Budějovicích dne 28. 6. 2018

Mgr. Michal Vančura, Ph.D.
děkan PF JU

 

Dne 8. 4. 2021 zrušena platnost opatření. Podmínky přiznávání a výši těchto odměn určuje Kolektivní smlouva JU v Č. Budějovicích platná od 8. 4. 2021 do 30. 4. 2024.

 

stáhnout dokument: PDF