Symbol PF Opatření děkanky č. 11/2018

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 11/2018
O ORGANIZAČNÍCH ZMĚNÁCH

 

V návaznosti na změny, které byly realizované v agendách oddělení správy majetku a MTZ a oddělení údržby a provozu, zařazuji s platností k dnešnímu dni agendu správy majetku a MTZ pod ekonomické oddělení a agendu podatelny pod kancelář děkanky PF JU. Rozvoz interní pošty i nadále zajišťuje oddělení údržby a provozu.

 

 

V Českých Budějovicích 10. 10. 2018

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF