Symbol PF Opatření děkanky č. 10/2019

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 10/2019
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKOU FAKULTU JU
PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021

 

Přijímací řízení se řídí § 48 – 50 zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), článkem 18 a 19 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, příslušnými opatřeními děkana upravujícími organizaci a průběh přijímacích zkoušek a přijímacího řízení a Vyhláškou o přijímacím řízení pro studia se zahájením výuky v akademickém roce 2020/2021, která je dostupná na adrese: https://www.pf.jcu.cz/education/applicants/.

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500,- Kč.

 

Harmonogram přijímacího řízení:

Den otevřených dveří: 17. 1. 2020
Termín pro podání přihlášky: do 15. 3. 2020
Termíny přijímacích zkoušek: 30. 5. – 12. 6. 2020

 

Výsledky přijímacího řízení jsou po rozhodnutí děkanky o přijetí (nepřijetí) zveřejněny na internetové adrese https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html.

 

V Českých Budějovicích 14. listopadu 2019

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF