Symbol PF Opatření děkanky č. 11/2019

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 11/2019
K PROVĚRKÁM BEZPEČNOSTI PRÁCE V ROCE 2019

 

V souladu s Opatřením rektora Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích číslo R 405 k prověrkám bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v roce 2019 ukládám provést na všech pracovištích Pedagogické fakulty JU prověrky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

K vlastnímu provedení jmenuji tuto prověrkovou komisi s takto stanovenými úkoly:

  • Mgr. Vít Voleman – předseda prověrkové komise
  • Michal Pfeffer – organizace prověrek
  • Václav Hálek – tajemník prověrkové komise
  • Pavel Čejka – zástupce ZO VOS

Hlavní zaměření prověrek v roce 2019 bude v souladu s opatřením rektora JU číslo R 405 ze dne 19. 9. 2019.

Rektorátu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích bude předložena zpráva o výsledcích prověrky a stanovených nápravných opatřeních v termínu do 10. 1. 2020, zajistí předseda a tajemník prověrkové komise.

 

V Českých Budějovicích 6. 12. 2019

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

stáhnout dokument: PDF