Symbol PF Opatření děkanky č. 5/2020

OPATŘENÍ DĚKANKY Č. 5/2020
O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKOU FAKULTU JU
PRO STUDIUM V NOVĚ AKREDITOVANÉM NAVAZUJÍCÍM
MAGISTERSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA
V AKADEMICKÉM ROCE 2020/2021

 

Přijímací řízení se řídí § 48 – 50 zákona o vysokých školách (č. 111/1998 Sb.), článkem 18 a 19 Statutu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, příslušnými opatřeními děkana upravujícími organizaci a průběh přijímacích zkoušek a přijímacího řízení a Vyhláškou o přijímacím řízení pro studium v nově akreditovaném navazujícím magisterském studijním programu Speciální pedagogika se zahájením výuky v akademickém roce 2020/2021, která je dostupná na adrese: http://www.pf.jcu.cz/education/applicants/.

 

Administrativní poplatek za podání jedné přihlášky činí 500,- Kč.

 

Harmonogram přijímacího řízení:

Termín pro podání přihlášky: do 4. 9. 2020

Termíny přijímacích zkoušek: 11. 9. 2020 a 14. 9. 2020

 

Výsledky přijímacího řízení jsou po rozhodnutí děkanky o přijetí (nepřijetí) zveřejněny na internetové adrese: https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/prijimaci-rizeni.html.

 

 

V Českých Budějovicích 30. července 2020

doc. RNDr. Helena Koldová, Ph.D.
děkanka PF JU

 

 

stáhnout dokument: PDF