Symbol PF Statut Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Statut Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

(schválen Akademickým senátem JU 10. 11. 2009)

 

 

Návrh nového statutu PF JU

(návrh odsouhlasen AS PF JU a předán obratem k projednání v AS JU)