Symbol PF Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia žadatelům za období září až prosinec 2006

P01404 LOMAROVÁ Hana
P06379 MACOUNOVÁ Eva
P03585 ROKŮSEK Zdeněk
P05090 ŠMAJCL Jan
P01752 VOPELKOVÁ Kateřina