Symbol PF Rozhodnutí o nepřiznání ubytovacího stipendia žadatelům za období září až prosinec 2007

P07556 BÁRTOVÁ Miroslava - trvalý pobyt v okrese Č. Budějovice
P07135 BEDNÁŘ Petr- překročená standardní doba studia
P07820 HAJNÝ Dan - trvalý pobyt v okrese Č. Budějovice
P07428 KROUPA Pavel - trvalý pobyt v okrese Č. Budějovice
P07466 REISCHLOVÁ Kateřina - trvalý pobyt v okrese Č. Budějovice
P06047 RŰCKL Jan - překročená standardní doba studia
P06129 ŠEVČÍKOVÁ Zdeňka- překročená standardní doba studia