Symbol PF Entrance procedures 2022/2023

Chci studovat na pedáku (průvodce pro zájemce o studium)

 

Den otevřených dveří – 20. 1. a 21. 1. 2022

 

Opatření děkanky č. 9/2021, jímž se vyhlašuje přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se zahájením výuky v akademickém roce 2022/2023

(stanovuje konkrétní pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU se zahájením studia v akademickém roce 2022/2023, konkrétní pravidla pro přijetí ke studiu v jednotlivých studijních programech na PF JU, a další náležitosti přijímacího řízení)

 

Opatření děkanky č. 10/2020 o přijímání ke studiu na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

(stanovuje obecná pravidla pro přijímání ke studiu na PF JU)

 

 

Elektronická přihláška

 

Obecné informace o přijímacím řízení

 

Bakalářské studijní programy a pětiletý magisterský studijní program

 

Magisterské studijní programy, které navazují na bakalářské studijní programy

 

Doktorské studijní programy

 

 

Akademický rok 2021/2022
(informační brožura k probíhajícímu akademickému roku, mj. obsahující studijní plány aktualizované k 1. 9. 2021)

 

 

Archiv