Symbol PF Den otevřených dveří – 21. a 22. 1. 2021

Program on-line dne otevřených dveří

Všechny živé videokonference budou probíhat oba dny vždy ve stejných časech (není-li výjimečně uvedeno jinak). Textové chaty budou často probíhat v podobnou dobu (např. hodinu před videokonferencí, následující hodinu, před i po konferenci, ...), časy mohou, ale nemusí být pro každý den stejné. Vše je uvedeno v tabulce a stejně tak na profilových stránkách jednotlivých kateder a studijních programů.

Ve většině případů se chat i videokonference budou odehrávat pro každou katedru (tj. pro každý řádek tabulky) na stejném odkazu na Zoom, platném pro oba dny. V několika případech tomu bude trochu jinak, v tabulce najdete všechny potřebné odkazy.

 

živá
videokonference
textový chat předmět/program katedra
– – – čtvrtek: 8.00 – 10.00, 13.00 – 14.00
pátek: 8.30 – 10.30, 13.00 – 14.00

https://cesnet.zoom.us/j/96714736075

Přírodopis

Katedra biologie
– – – oba dny: 8.30 – 9.00,
10.30 – 11.00, 12.30 – 13.30

https://cesnet.zoom.us/j/96630248814

Fyzika, Technická výchova

Katedra aplikované fyziky a techniky
8.30 – 9.00

https://cesnet.zoom.us/j/93966794532

oba dny: 9.00 – 11.00

https://cesnet.zoom.us/j/93966794532

Ruský jazyk

Katedra slovanských jazyků a literatur
– – – oba dny: 9.00 – 9.30,
10.00 – 10.30, 12.30 – 13.00

https://cesnet.zoom.us/j/95221164069

Chemie

Katedra aplikované chemie ZF JU
– – – čtvrtek: 9.00 – 10.30, 13.00 – 14.30
pátek: 9.00 – 10.30

https://cesnet.zoom.us/j/96673908243

Zeměpis

Katedra geografie
9.00 – 9.30

https://cesnet.zoom.us/j/96711092453

oba dny: 9.00 – 10.00

https://cesnet.zoom.us/j/96711092453

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Katedra primární a preprimární pedagogiky
9.30 – 10.00

https://cesnet.zoom.us/j/94145342781

oba dny: 9.30 – 10.30

https://cesnet.zoom.us/j/94145342781

Učitelství pro mateřské školy

Katedra primární a preprimární pedagogiky
10.00 – 10.30

https://cesnet.zoom.us/j/96817896780

oba dny: 10.30 – 11.30

https://cesnet.zoom.us/j/96817896780

Dějepis

Historický ústav FF JU
10.00 – 10.30, 13.00 – 13.30
(s pracovníkem katedry)
9.00 – 9.30, 11.00 – 11.30
(se studenty)

https://meet.pf.jcu.cz/den-otevrenych-dveri-2021

čtvrtek: 9.00 – 10.00, 11.00 – 12.00, 14.00 – 15.00
pátek: 9.00 – 10.00, 11.00 – 12.00

https://cesnet.zoom.us/j/97084048591

Informatika

Katedra informatiky
10.30 – 11.00
(pouze ve čtvrtek)

https://cesnet.zoom.us/j/99392488124

čtvrtek: 9.00 – 10.30, 11.00 – 12.30, 12.30 – 14.00
pátek: 9.00 – 10.30, 11.00 – 14.00

https://cesnet.zoom.us/j/99392488124

Matematika

Katedra matematiky
11.00 – 11.30

https://cesnet.zoom.us/j/93085078791

oba dny: 10.00 – 11.00, 11.30 – 14.00

https://cesnet.zoom.us/j/93085078791

Tělesná výchova

Katedra tělesné výchovy a sportu
čtvrtek: 11.30 – 12.00

https://cesnet.zoom.us/j/97751512588

pátek: 11.30 – 12.00

https://cesnet.zoom.us/j/98663170820

čtvrtek: 12.00 – 13.00

https://cesnet.zoom.us/j/97751512588

pátek: 12.00 – 13.00

https://cesnet.zoom.us/j/98663170820

Anglický jazyk

Katedra anglistiky
12.00 – 12.30

https://cesnet.zoom.us/j/93932489998

oba dny: 8.30 – 9.30, 11.00 – 12.00

https://cesnet.zoom.us/j/93932489998

Německý jazyk

Katedra germanistiky
čtvrtek: 12.30 – 13.00
pátek: 12.15 – 12.45

https://cesnet.zoom.us/j/98291960201

oba dny: 9.30 – 10.30, 13.00 – 14.00

https://cesnet.zoom.us/j/98291960201

Speciální pedagogika

Katedra speciální pedagogiky
13.00 – 13.30

https://cesnet.zoom.us/j/92921193068

oba dny: 13.30 – 14.00

https://cesnet.zoom.us/j/92921193068

Výtvarná výchova

Katedra výtvarné výchovy
13.30 – 14.00

https://cesnet.zoom.us/j/99157756579

oba dny: 14.00 – 15.00

https://cesnet.zoom.us/j/99157756579

Český jazyk

Katedra slovanských jazyků a literatur
14.00 – 14.30

https://cesnet.zoom.us/j/98929889696

oba dny: 10.00 – 11.00, 14.30 – 15.30

https://cesnet.zoom.us/j/98929889696

Hudební výchova

Katedra hudební výchovy
14.30 – 15.00

https://cesnet.zoom.us/j/97809726772

oba dny: 15.00 – 16.00

https://cesnet.zoom.us/j/97809726772

Psychologie

Katedra psychologie
15.00 – 15.30

https://cesnet.zoom.us/j/93717906339

oba dny: 14.00 – 15.00

https://cesnet.zoom.us/j/93717906339

Arteterapie

Ateliér arteterapie
15.30 – 16.00

https://cesnet.zoom.us/j/96332036756

oba dny: 16.00 – 17.00

https://cesnet.zoom.us/j/96332036756

Výchova k občanství

Katedra společenských věd