Symbol PF Přijímací řízení 2022/2023

Doktorské studijní programy

 

Doktorské studium

 

Uchazeči o studijní obory doktorského studia vykonají přijímací zkoušku podle požadavků uvedených u těchto oborů.

Název studijního programu Kód studijního programu Název specializace, zkratka specializace (oboru), forma a délka studia Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Pedagogická psychologie P0313D230015 Pedagogická psychologie (PPS – prezenční/kombinovaná forma studia – 4 roky) 5
Educational Psychology P0313D230016 Educational Psychology (EPS – prezenční/kombinovaná forma studia – 4 roky) 3

 

Níže uvedený studijní program ke dni účinnosti vyhlášky nedovršil akreditační proceduru, proto v tuto chvíli není možné podat ke studiu přihlášku. Přijímací řízení bude otevřeno, jakmile bude řádně akreditován, což lze očekávat v průběhu první třetiny roku 2022. Zájemci o níže uvedený studijní program se mohou přihlásit do mailing listu vedeného garantem přijímacího řízení, který ihned po dovršení akreditační procedury bude uchazeče o studium informovat na jeho e-mailovou adresu o možnosti podání přihlášky.

Název studijního programu Název specializace, zkratka specializace (oboru), forma a délka studia Nejvyšší počet
přijímaných do
studijního programu
Didaktika biologie Didaktika biologie (DB – prezenční/kombinovaná forma studia – 4 roky) 4