Symbol PF Přijímací řízení 2019/2020

Magisterské a navazující studium

 

Magisterské pětileté (učitelské)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
M7503 Učitelství pro základní školy 7503T047 Učitelství pro 1. stupeň základních škol, NŠ5 (PS – 5 let) 50

 

Program Učitelství pro 1. stupeň základních škol v průvodci pro uchazeče

 

 

Magisterské dvouleté: Do navazujících studijních oborů přijme Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v přijímacím řízení pro akademický rok 2019/20 maximálně 180 uchazečů, z toho 130 uchazečů ve studijním programu Učitelství pro základní školy a střední školy.

 

Navazující magisterské dvouleté dvouoborové (učitelské)

V navazujícím magisterském studijním programu N7401 Tělesná výchova a sport (obor: Učitelství tělesné výchovy pro základní školy TVZn, Učitelství tělesné výchovy pro střední školy TVSn), resp. N7503 Učitelství pro základní školy, resp. N7504 Učitelství pro střední školy (vždy Mgr., PS - 2) nabízí Pedagogická fakulta JU v prezenční formě studia níže uvedené kombinace studijních oborů. Kromě toho lze vytvářet a hlásit se na kombinace dvou libovolných různých studijních oborů (kromě kombinace s oborem Český jazyk jako cizí jazyk a kombinace s oborem Psychologie), které nejsou v následující tabulce uvedeny. Pokud uchazeč volnou kombinaci oborů, k jejímuž studiu hodlá podat přihlášku, nenajde mezi nabízenými v seznamu elektronických přihlášek, bude kontaktovat paní Zdeňku Brychtovou, tel. 387 773 118, e-mail zbrycht@pf.jcu.cz.

Do navazujících magisterských oborů se konají přijímací zkoušky podle požadavků jednotlivých oborů, popřípadě se sestavuje pořadí na základě zveřejněných kritérií; podmínky pro vykonání těchto zkoušek jsou uvedeny též na webových stránkách příslušných kateder, resp. na webových stránkách fakulty, resp. na úřední desce fakulty.

 

Navazující magisterské dvouoborové učitelské programy v průvodci pro uchazeče

 

Kód stud. programu Název stud. programu STAG zkratka Název studijního oboru
(PS - 2 roky)
N7503,
resp. N7504,
resp. N7401
Učitelství pro základní školy,
resp. Učitelství pro střední školy resp.
Tělesná výchova a sport
AJn-Dn Anglický jazyk – Dějepis
AJn-Inn Anglický jazyk – Informatika
AJn-NJn Anglický jazyk – Německý jazyk
AJn-OVan Anglický jazyk – ZSV a Občanská výchova
AJn-Přn Anglický jazyk – Přírodopis
AJn-TVZn Anglický jazyk – Tělesná výchova (pro ZŠ)
AJn-TVSn Anglický jazyk – Tělesná výchova (pro SŠ)
ČJn-AJn Český jazyk a literatura – Anglický jazyk
ČJn-HVan Český jazyk a literatura – Hudební výchova
ČJn-NJn Český jazyk a literatura – Německý jazyk
ČJn-OVan Český jazyk a literatura – ZSV a Občanská výchova
ČJn-VVn Český jazyk a literatura – Výtvarná výchova
ČJCn-AJn Český jazyk jako cizí jazyk – Anglický jazyk
ČJCn-NJn Český jazyk jako cizí jazyk – Německý jazyk
Dn-Zn Dějepis – Zeměpis
Fyn-AJn Fyzika – Anglický jazyk
Fyn-TchVn Fyzika – Technická výchova
HVan-Mn Hudební výchova – Matematika
HVan-OVan Hudební výchova – ZSV a Občanská výchova
Inn-OVan Informatika – ZSV a Občanská výchova
Mn-ČJn Matematika – Český jazyk
Mn-Dn Matematika – Dějepis
Mn-Fyn Matematika – Fyzika
Mn-Chn Matematika – Chemie
Mn-Inn Matematika – Informatika
Mn-NJn Matematika – Německý jazyk
Mn-Přn Matematika – Přírodopis
Mn-TchVn Matematika – Technická výchova
Mn-TVZn Matematika – Tělesná výchova (pro ZŠ)
Mn-TVSn Matematika – Tělesná výchova (pro SŠ)
Mn-VKZn Matematika – Výchova ke zdraví
Mn-Zn Matematika – Zeměpis
NJn-OVan Německý jazyk – ZSV a Občanská výchova
NJn-Přn Německý jazyk – Přírodopis
NJn-VKZn Německý jazyk – Výchova ke zdraví
NJn-VVn Německý jazyk – Výtvarná výchova
NJn-Zn Německý jazyk – Zeměpis
OVan-TVZn ZSV a Občanská výchova – Tělesná výchova (pro ZŠ)
OVan-TVSn ZSV a Občanská výchova – Tělesná výchova (pro SŠ)
Přn-ČJn Přírodopis – Český jazyk a literatura
Přn-Chn Přírodopis – Chemie
Přn-OVan Přírodopis – ZSV a Občanská výchova
Přn-TVZn Přírodopis – Tělesná výchova (pro ZŠ)
Přn-TVSn Přírodopis – Tělesná výchova (pro SŠ)
PSYCHn-VKZn Psychologie – Výchova ke zdraví
TchVn-Dn Technická výchova – Dějepis
TchVn-Inn Technická výchova – Informatika
TchVn-TVZn Technická výchova – Tělesná výchova (pro ZŠ)
TchVn-TVSn Technická výchova – Tělesná výchova (pro SŠ)
TchVn-VVn Technická výchova – Výtvarná výchova
VKZn-Přn Výchova ke zdraví – Přírodopis
VKZn-AJn Výchova ke zdraví – Anglický jazyk
Zn-AJn Zeměpis – Anglický jazyk
Zn-OVan Zeměpis – ZSV a Občanská výchova
Zn-Přn Zeměpis – Přírodopis
Zn-TVZn Zeměpis – Tělesná výchova (pro ZŠ)
Zn-TVSn Zeměpis – Tělesná výchova (pro SŠ)

 

Kromě toho Pedagogická fakulta JU nabízí kombinace oborů v navazujícím magisterském studijním programu N7503 Učitelství pro základní školy:

Tyto dvě kombinace jsou určeny absolventům technicky zaměřených bakalářských studijních oborů, (jako je např. obor Informační technologie ve vzdělávání, resp. Informační technologie a e-learning nebo Měřicí a výpočetní technika, Mechatronika a Zemědělská a dopravní technika, které jsou akreditovány na Jihočeské univerzitě).

 

Navazující magisterské tříleté dvouoborové (učitelské)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia
N7503 Učitelství pro základní školy 7503T170 Učitelství fyziky a informatiky pro 2. stupeň základních škol, F3n-I3n (PS – 3 roky)

 

 

Navazující magisterské dvouleté jednooborové – učitelské (Učitelství pro základní, resp. střední školy)

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
N7401 Tělesná výchova a sport 7504T129 Učitelství tělesné výchovy pro střední školy (jednooborové), TVS1n (PS – 2 roky) 10
N7503 Učitelství pro základní školy 7503T113 Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy, (VV)n (PS – 2 roky)  
N7504 Učitelství pro střední školy 7504T066 Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školy, (HVk)n (PS – 2 roky)

 

Navazující magisterské jednooborové učitelské programy v průvodci pro uchazeče

 

Navazující magisterské dvouleté jednooborové – neučitelské

Kód stud. prog. Název studijního programu Kód AKVO Název studijního oboru, zkratka oboru, forma a doba studia Orientační
počet
přijímaných
N7505 Vychovatelství 7505T022 Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví, VVKZn-p (PS – 2 roky) 10

 

Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví v průvodci pro uchazeče