Symbol PF Přijímací řízení 2019/2020

Přílohy a pokyny k vyplnění přihlášky

 

  1. Uchazeč(ka) vyplní elektronickou přihlášku, která je dostupná na https://wstag.jcu.cz/portal/studium/uchazec/eprihlaska.html.
  2. Po kompletním vyplnění elektronické přihlášky potvrdí údaje tlačítkem Uložit. Poté je uchazeč(ka) povinen(a) elektronickou přihlášku vytisknout, potvrdit všechny skutečnosti rozhodné pro přijímací řízení (známky z vysvědčení apod.), podepsatzaslat vytištěnou přihlášku s příslušnými ověřenými údaji na adresu studijního oddělení Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity prostřednictvím České pošty.
  3. Uchazeči o studium bakalářských oborů a magisterského oboru Učitelství pro 1. stupeň základních škol přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení; předat ji též mohou katedře garantující přijímací řízení do 18. 06. 2019; po tomto datu se úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení odevzdává na studijním oddělení Pedagogické fakulty JU, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2019/2020; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
  4. Uchazeči o studium v navazujících magisterských oborech přiloží k přihlášce úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu; předat ji též mohou garantující katedře do 18. 06. 2019; po tomto datu se úředně ověřená kopie bakalářského diplomu odevzdává na studijním oddělení Pedagogické fakulty JU, nejpozději však do zahájení výuky v akademickém roce 2019/2020; o závažnosti důvodu a o přijetí v tomto termínu rozhoduje v jednotlivých případech děkan fakulty.
  5. Uchazeči o studium v navazujících magisterských studijních oborech, kteří absolvovali bakalářské studium na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v akademickém roce 2018/2019 úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu nepřikládají, doloží ji studijní oddělení fakulty.
  6. Životopis nepřikládejte.

 

Další informace o bakalářských a magisterských studijních oborech poskytuje studijní oddělení v úředních hodinách:

pondělí: 7.45 – 10.45 a 12.30 – 14.30
úterý: 7.45 – 9.45*
středa: 7.45 – 10.45 a 14.00 – 16.00
čtvrtek: 12.45 – 14.45*
pátek: 7.45 – 9.45

* pouze v době výuky

 

 

Upozornění:

 

Uchazeč o studium na Pedagogické fakultě JU si může podat libovolné množství přihlášek a musí vzít na vědomí, že: