Symbol PF Certifikátový program Tělesná výchova pro 1. stupeň ZŠ

Blok - turistika a táboření v přírodě - min. 3 krediy

Zkr. Název předmětu Počet
kred.
Rozsah
výuky
Zakonč. Dopor.
R S
KTS/TSP2 Teorie a didaktika cykloturistiky a sportů v přírodě 3 7 dní/sem. Zp 1 LS
KTS/VTSB LVK kanoistiky a vodní turistiky 2 5 dní/sem. Zp, ZK 2 LS
KTS/KLYP3 Rozšiřující kurz lyžování a snowboardingu 3 7 dní/sem. Zp 4 ZS

 

Další předměty certifikátového programu:

Zkr. Název předmětu Počet
kred.
Rozsah
výuky
Zakonč. Dopor.
R S
KTS/REG1 Komplexní regenerace I 2 0+2 Zp 2 ZS
KTS/FYČHP Základy fyziologie člověka a první pomoci a hygieny tělesné výchovy 2 1+1 Zp 2 LS
KTS/KBRIN Teorie a didaktika bruslení a in-line 2 0+1 Zp 3 LS
KTS/MODP Motorika dítěte 2 1+1 Zp 3 LS
KTS/KFAP Kondiční formy cvičení s hudbou - dětský aerobic 2 1+1 Zp 4 ZS
KTS/TMH Teorie a didaktika míčových her 2 0+1 Zp 4LS
KTS/NH Nové hry v tělesné výchově a sportu 2 0+1 Zp 5 ZS
KTS/QZP1 Tělesná výchova pro 1.stupeň ZŠ 0 0+0 ZZ 5 ZS/LS
    Celkem: 14 kreditů