Symbol PF Kreditní systém

Kreditní systém studia

na Pedagogické fakultě
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Od akademického roku 1999/2000 je na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zaveden kreditní systém, který všem studentům přináší následující výhody:

  • do značné míry samostatné rozhodování o jejich studijní zátěži
  • volba rytmu i obsahu jejich studia
  • prohlubování jejich oboru, případně rozšiřování jejich specializace

Zaváděný kreditní systém na Pedagogické fakultě je modifikací kreditního systému ZČU v Plzni, předpokládá podporu informačního systému STUDENT pod dB ORACLE a je v souladu s ECTS (European Credit Transfer System).