Symbol PF Centrum DVPP

Aktuální

Aktuální přijímací řízení CŽV:

Nejčastější otázky a odpovědi pro zájemce o CŽV

Elektronická přihláška k CŽV

Zahájení studia v LS AR 2021/2022 (podání přihlášky je možné do 30. 11. 2021):
Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Studium pro výchovné poradce, Metodik prevence sociálně patologických jevů

Přijímací řízení pro ostatní programy CŽV z přehledu bude otevřeno 1. 12. 2021 (zahájení výuky v ZS AR 2022/2023)

NOVÁ INFORMATIKA

Nabídka školení v souvislosti s novými RVP pro výuku informatiky

Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

realizujeme v on-line formě

Šablonové kurzy pro učitele MŠ
Šablonové kurzy pro učitele ZŠ
Šablonové kurzy pro učitele SŠ
Šablonové kurzy pro učitele VOŠ

Výuka

Rozvrhy CŽV

ZS AR 2021/22

Témata závěrečných prací CŽV

aktualizováno k 15. 3. 2021

Dětská univerzita

Další DU proběhne v závislosti na zlepšení epidemiologické situace a možnosti osobní přítomnosti účastníků na kurzu.

Rekvalifikační kurz: Zdravotník zotavovacích akci

Kurz proběhne na jaře 2022.

 

Formuláře CŽV ke stažení

(žádost, prodloužení termínu pro absolvování předmětu, odložení plnění studijních povinností, přerušení CŽV, uznání předmětu, rozložení úhrady úplaty, zanechání CŽV, změny v zápisovém listě, potvrzení o studiu v rámci CŽV)

 

Harmonogram AR pro CŽV

 

Studijní opory

Studijní opory DVPP

Pokyny k praxi v rámci CŽV

Pokyny k pojištění pedagogické praxe účastníků CŽV

Pedagogická praxe pro program Učitelství pro MŠ

Pedagogická praxe pro programy Učitelství 1. stupně ZŠ a Studium v oblasti pedagogických věd

Pedagogická praxe pro programy Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Pedagogická praxe pro programy Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Pedagogická praxe pro program Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická praxe pro program Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická praxe pro program Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická praxe pro programy Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Pedagogická praxe pro program Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ

Pedagogická praxe pro program Studium pro výchovné poradce

Pedagogická praxe pro program Speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky

Ostatní informace k CŽV

Řád celoživotního vzdělávání PF JU (+ Směrnice vedoucích kateder k ZZ CŽV)

Seznam garantů CŽV za katedry

Zápis předmětů a zápis do dalšího semestru vzdělávání (manuál)

Úplata za CŽV (manuál)  –  Potvrzení k úplatě za CŽV  –  Jak zaplatit bez faktury

Ceník celoživotního vzdělávání

Závěrečná práce - vzor

Dispozice k vypracování závěrečné práce v rámci CŽV

Návod na zadání závěrečné práci ke kontrole v portálu odevzdej.cz

Profesní portfolio
Portfolio pro STAG (formulář) – tento formulář se pro potřeby vložení do Stagu vkládá jako poslední stránka závěrečné práce!

Seznam programů CŽV, u kterých vypracovává posudek ZP také oponent

Setkání absolventů a účastníků CŽV 2016

Aktuality

Všechny účastníky CŽV upozorňujeme na povinnost používat v rámci elektronické komunikace s fakultou Váš fakultní email ve formátu username@pf.jcu.cz. S podpisem prosím vždy uveďte osobní číslo studenta, název programu, který studujete a studijní skupinu – např. skupina PV 14/B (pokud jste do studijní skupiny zařazen/a)
(17. 9. 2021)

Účastníci 2. a dalších semestrů mají povinnost provést v termínu 1. – 8. 9. 2021 zápis předmětů pro zimní semestr AR 2021/2022 do IS STAG. Podrobnosti k provedení zápisu byly zaslány účastníkům na fakultní e-mail.
(30. 8. 2021)

Zápis CŽV do zimního semestru AR 2021/2022 bude probíhat v termínu 01.09.2021–08.09.2021 v souladu s harmonogramem AR pro CŽV (najdete dole na této stránce). Vyčkejte prosím se zápisem na tento termín!
Budete na něj také upozorněni od nás v dostatečném předstihu koncem srpna na fakultní e-mail včetně zaslání návodu, jak zápis provést
(10. 6. 2021)

všechny aktuality

 

Kontakt

Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta – Centrum DVPP
Jeronýmova 10
371 15 České Budějovice


Ing. Lenka Miková Havelková

vedoucí oddělení

kancelář č. J112
tel.: 387 773 025
e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz

Úřední hodiny:
pondělí – pátek: 7.00 – 14.00
případně po domluvě


Mgr. Renata Jandová

referent Centra DVPP

kancelář č. J113
tel.: 387 773 324
e-mail: jandova@pf.jcu.cz

Úřední hodiny:
pondělí – pátek: 7.00 – 14.00
případně po domluvě


Ing. Ilona Nováková

referent Centra DVPP

kancelář č. J113
tel.: 387 773 125
e-mail: novakovai@pf.jcu.cz

Úřední hodiny:
pondělí – čtvrtek: 8.00 – 13.00
pátek: 8.00 – 10.00
případně po domluvě

Názory našich absolventů

„…dovolte mi poděkovat vyučujícím na Vaší fakultě, kteří byli vždy výborně připraveni na jednotlivé konzultace v rámci svých oborů, byli nápomocní studentům, jejich vstřícnost a lidský přístup překonával ve všech případech velmi vysoko často současný pokles na poli mezilidských vztahů. Studium bylo mé šesté vysokoškolské, patřilo mezi nejkvalitnější po odborné i lidské stránce…“
 
„…studium CŽV nebyly pro mě jen povinnosti, ale i příjemné dny strávené v krásných Českých Budějovicích, ráda se k vám budu vracet a často si vzpomenu…“
 
„…opravdu si nesmírně vážím vaší podpory a  naprosto výjimečného, chápajícího přístupu k nám studujícím…“
 
„…jste všichni úžasní, skvělí a milí, byla radost u vás studovat…“
 
„…rád bych poděkoval za dobrou organizaci a vstřícnost při vedení kurzu CŽV…“
 

Hodnocení absolventů výuky oborových didaktik v rámci programu Pedagogické vědy – učitelství pro 2. st. ZŠ a SŠ („pedagogické minimum“)

„…přínosná a inspirativní expozice oborových didaktik se zkušenými a nadšenými lektory. Díky…“
 
„…výborné, praktické rady, ukázky výuky v jednotlivých předmětech. Informace, které jsou pro začínající učitele k nezaplacení…“
 
„…blok oborové didaktiky byl neuvěřitelný. Inspirace jak by mohla výuka vypadat, jak u dětí vzbudit zájem, motivaci, chuť se něco naučit. Děkuji všem vyučujícím za jejich inspiraci, nápady, rady…“
 
„…musím konstatovat, že to byl jeden z nejlepších dnů ve škole v Budějovicích, všichni měli své hodiny pojmuté zajímavě a nápaditě…“