Symbol PF Archiv závěrečných prací

DVPP - Učitelství pro mateřské školy

2019       2018       2017       2016

 

DVPP - Učitelství 1. stupně ZŠ

2019       2018       2017       2016

 

DVPP - Učitelství 2. stupně ZŠ

2019       2018       2016

 

DVPP - Učitelství pro SŠ

2019       2018       2017       2016

 

DVPP - Studium v oblasti pedagogických věd

2019       2018       2017       2016

 

DVPP - Asistent pedagoga 1

2019       2018      

 

DVPP - Studium pro ředitele škol a školských zařízení

2019       2018       2017       2016

 

DVPP - Metodik prevence sociálně patologických jevů

2018       2017      

 

DVPP - Koordinátor ICT

2019      

 

DVPP - Studium pro výchovné poradce

2019