Symbol PF Formuláře CŽV ke stažení

Zde si můžete stáhnout formuláře související s Vaším studiem v rámci CŽV (lze je obdržet i na Centru DVPP).

Každá žádost musí být vyplněna dle vysvětlivek uvedených v žádosti, musí být datována a podepsána vlastní rukou. Po vyplnění můžete žádost odevzdat na Centru DVPP studijní referentce pro CŽV, resp. vhodit do dřevěné schránky, která se nachází před hlavním vchodem na studijní oddělení, nebo v podatelně fakulty, nebo poslat poštou.

 

 1. Formulář ŽÁDOSTI (univerzální)
 2. Formulář ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU PRO ABSOLVOVÁNÍ PŘEDMĚTU
 3. Formulář ŽÁDOSTI O ODLOŽENÍ PLNĚNÍ STUDIJNÍCH POVINNOSTÍ ZE ZDRAVOTNÍCH DŮVODŮ
 4. Formulář OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 5. Formulář ŽÁDOSTI O UKONČENÍ PŘERUŠENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 6. Formulář ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ PŘERUŠENÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 7. Formulář ŽÁDOSTI O UZNÁNÍ PŘEDMĚTU
 8. Formulář ŽÁDOST O ROZLOŽENÍ ÚHRADY ÚPLATY ZA CŽV DO SPLÁTEK
 9. Formulář POTVRZENÍ K ÚPLATĚ ZA CŽV (2. a další semestr)
 10. Formulář OZNÁMENÍ O ZANECHÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
 11. Formulář ZMĚNY V ZÁPISOVÉM LISTĚ
 12. Formulář POTVRZENÍ O STUDIU V RÁMCI CŽV