Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

Šablonové kurzy pro učitele MŠ

Čtenářská gramotnost:

Prohlubování kompetencí učitelů MŠ k rozvíjení předčtenářské a předmatematické gramotnosti dětí (40 hodin)

 

Polytechnické vzdělávání:

Předškolní technická gramotnost (16 hodin)

 

ICT:

Digitální technologie v mateřských školách (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

 

Kompletní nabídku a přihlášky do otevřených kurzů najdete na této stránce

Realizujeme nejen otevřené kurzy, ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci. Po domluvě je možné kurzy uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách. Kontaktujte nás na e-mailu havelkoval@pf.jcu.cz.