Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

všechna témata jsou akreditována v systému DVPP

Šablonové kurzy pro učitele ZŠ

Realizujeme nejen otevřené kurzy, ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci.
U otevřených kurzů najdete pod odkazem na anotaci kurzu odkaz na přihlášku. V případě, že kurz není v nabídce otevřených kurzů (není dostupná přihláška), kontaktujte nás s předběžným zájmem o dané téma na e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz.

Po domluvě je možné všechny kurzy z nabídky uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách. V případě zájmu o realizaci kurzů na objednávku nás kontaktujte na e-mail: havelkoval@pf.jcu.cz.

 

Čtenářská gramotnost:

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I (8 hodin)
 anotace kurzu

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace II (16 hodin)
 anotace kurzu

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace III (24 hodin)
 anotace kurzu

 

Matematická gramotnost:

Pokročilý program moderních metod matematického vzdělávání (16 hodin)
 anotace kurzu

Moderní metody matematického vzdělávání (24 hodin)
 anotace kurzu

Moderní metody matematického vzdělávání (32 hodin)
 anotace kurzu

Program GeoGebra ve výuce matematiky I (8 hodin)
 anotace kurzu

Program GeoGebra ve výuce matematiky II (8 hodin)
 anotace kurzu

Rozvíjení tvůrčího myšlení žáků v matematice (24 hodin)
 anotace kurzu

 

Inkluze:

Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty I (8 hodin)
 anotace kurzu

Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty II (24 hodin)
 anotace kurzu

Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání I (8 hodin)
 anotace kurzu

Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání II (16 hodin)
 anotace kurzu

 

Polytechnické vzdělávání:

Badatelsky orientovaná výuka primární technické výchovy (16 hodin)
 anotace kurzu

Badatelsky orientované vyučování biologie člověka pro učitele přírodopisu, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (8 hodin)
 anotace kurzu

Vegetace a klima: Badatelská a terénní výuka k tématu role vegetace v životním prostředí člověka (8 hodin)
 anotace kurzu

Polytechnická výchova pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ (32 hodin)
 anotace kurzu

 

Osobnostně sociální rozvoj:

Osobnostní a sociální rozvoj Učitele ZŠ (16 hodin)
 anotace kurzu

 

ICT:

Jak učit programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Jak učit programování na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Informatika bez počítače a robotika na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Základy programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu
 přihláška

Práce s interaktivní tabulí, tvorba vlastních aktivit (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Tvorba webových stránek pro začátečníky (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Tvorba webových stránek pro pokročilé (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Tvorba webových aplikací v PHP (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Úvod do programování v JavaScriptu (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)
 anotace kurzu

Zpracování digitální fotografie pro učitele (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Bezpečnost na internetu (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Efektivní práce s textem v textovém editoru (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Tabulkový kalkulátor efektivně (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Počítačová prezentace (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

3D modelování a 3D tisk (16 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Tabulkový kalkulátor nejenom pro věčné začátečníky (16 hodin)
 anotace kurzu

Databáze pro každého (16 hodin)
 anotace kurzu

Práce s elektronickými texty a tabulkami, tvorba prezentací (24 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Základy programování, webu a počítačové grafiky (24 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

Distanční výuka a týmová spolupráce v MS Teams (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)
 anotace kurzu

 

Kompletní nabídku najdete na této stránce