Symbol PF Programy k prohlubování odborné kvalifikace (ŠABLONY)

všechna témata jsou akreditována v systému DVPP

Šablonové kurzy pro učitele ZŠ

Realizujeme nejen otevřené kurzy (vyznačeny odkazem), ale i školení na míru přímo pro Vaši organizaci. Po domluvě je možné kurzy uskutečnit přímo ve Vašem sídle nebo v námi zajištěných prostorách. V případě zájmu o realizaci kurzů na objednávku a anotaci jednotlivých témat nás kontaktujte na e-mailu havelkoval@pf.jcu.cz.

 

Čtenářská gramotnost:

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace I (8 hodin)

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace II (16 hodin)

Rozvoj čtenářské gramotnosti, české a zahraniční inspirace III (24 hodin)

 

Matematická gramotnost:

Úvod do moderních metod matematického vzdělávání (16 hodin)

Pokročilý program moderních metod matematického vzdělávání (16 hodin)

Moderní metody matematického vzdělávání (24 hodin)

Moderní metody matematického vzdělávání (32 hodin)

Program GeoGebra ve výuce matematiky I (8 hodin)

Program GeoGebra ve výuce matematiky II (8 hodin)

Rozvíjení tvůrčího myšlení žáků v matematice (24 hodin)

 

Osobnostně sociální rozvoj:

Příprava na veřejné vystoupení – rétorika (16 hodin)

 

Inkluze:

Kompetence k inkluzivnímu vyučování (32 hodin)

Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty I (8 hodin)

Práce s nadanými a mimořádně nadanými žáky a studenty II (24 hodin)

Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání I (8 hodin)

Školní hodnocení v kontextu společného vzdělávání II (16 hodin)

 

Polytechnické vzdělávání:

Badatelsky orientovaná výuka primární technické výchovy (16 hodin)

Badatelsky orientované vyučování biologie člověka pro učitele přírodopisu, tělesné výchovy a výchovy ke zdraví (8 hodin)

Vegetace a klima: Badatelská a terénní výuka k tématu role vegetace v životním prostředí člověka (8 hodin)

Polytechnická výchova pro učitele ZŠ, SŠ a VOŠ (32 hodin)

 

ICT:

Jak učit programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Jak učit programování na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Informatika bez počítače a robotika na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Informatika bez počítače a robotika na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Základy programování na 1. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Programování v jazyce Scratch na 2. stupni ZŠ (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Práce s interaktivní tabulí (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Tvorba webových stránek pro začátečníky (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Tvorba webových stránek pro pokročilé (8 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Tvorba webových aplikací v PHP (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Úvod do programování v JavaScriptu (16 hodin, zohledňuje nový RVP pro výuku ICT)

Tvorba digitální fotografie (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Zpracování digitální fotografie (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Zpracování digitálního videa pro učitele (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Bezpečnost na internetu (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Metodologie tvorby e-learningových kurzů, systém Moodle (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Efektivní práce s textem v textovém editoru (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Tabulkový kalkulátor efektivně (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Digitální genealogie aneb Jak na rodokmen s internetem (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Počítačová prezentace (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Podpora výuky prostřednictvím Google Classroom (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

3D modelování a 3D tisk (16 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Práce v cloudu se zaměřením na potřeby učitelů (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Týmová spolupráce v elektronických dokumentech (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Tabulkový kalkulátor nejenom pro věčné začátečníky (16 hodin)

Databáze pro každého (16 hodin)

Tvorba a editace notového záznamu na PC (8 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Práce s elektronickými texty a tabulkami, tvorba prezentací (24 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

Základy programování, webu a počítačové grafiky (24 hodin, v souvislosti s Evropským rámcem digitálních kompetencí pedagogů DigCompEdu)

 

Kompletní nabídku a přihlášky do otevřených kurzů najdete na této stránce