Symbol PF Programy celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních programů

Programy CŽV – aktuální přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení – zahájení studia v ZS AR 2020/2021

příjem přihlášek do 31. 7. 2020

 

Nové přijímací řízení Učitelství TV – zahájení studia v ZS AR 2020/2021

příjem přihlášek do 31. 7. 2020

 

Nové přijímací řízení – zahájení studia v LS AR 2020/2021

příjem přihlášek do 30. 11. 2020

 

Nejčastější otázky a odpovědi pro zájemce o CŽV