Symbol PF Programy CŽV – studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

2. kolo přijímacího řízení – zahájení studia v ZS AR 2020/2021

příjem přihlášek do 31. 7. 2020