Symbol PF Programy CŽV - studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

Informativní přehled programů CŽV, u kterých bude přijímací řízení zahájeno 1. 12. 2019

 

  • Studium pro výchovné poradce (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
  • Metodik prevence sociálně patologických jevů (v souladu s § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)