Symbol PF Programy CŽV – studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů

příjem přihlášek do 31. 5. 2020