Symbol PF Programy CŽV - studium ke splnění kvalifikačních předpokladů

Aktuální přijímací řízení – zahájení studia v LS AR 2020/2021

příjem přihlášek do 30. 11. 2020

 

Přijímací řízení pro ostatní programy CŽV z přehledu bude zahájeno 1. 12. 2020 (zahájení výuky v ZS AR 2021/2022)

 

 • DVPP – Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky (v souladu s § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Studium pro asistenty pedagoga 1 (v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Studium pro asistenty pedagoga 2 (v souladu s § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Studium pro ředitele škol a školských zařízení (v souladu s § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství pro mateřské školy (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství anglického jazyka pro SŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství výchovy k finanční gramotnosti pro 2. st. ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství tělesné výchovy pro SŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • DVPP – Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na středních školách (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ (v souladu s § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.)
 • Učitelství tělesné výchovy pro SŠ – další předmět (v souladu s § 6 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 317/2005 Sb.)