Symbol PF Rozvrhy CŽV – LS 2021/22

Platné rozvrhy jsou na této webové stránce.
Na rozvrhy generované ve Stagu neberte zřetel!

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Skupina Q (2. ročník, 3. semestr)

Skupina R (2. ročník, 3. semestr)

Skupina S (2. ročník, 3. semestr)

Skupina T (1. ročník, 2. semestr)

Skupina U (1. ročník, 2. semestr)

Skupina V (1. ročník, 2. semestr)

Skupina X (1. ročník, 1. semestr)

Skupina Y (1. ročník, 1. semestr)

 

Učitelství pro mateřské školy

MŠ (1. ročník, 2. semestr)

 

Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

PV14/A (2. ročník, 3. semestr)

PV14/B (2. ročník, 3. semestr)

PV14/C (2. ročník, 3. semestr)

PV15/A (1. ročník, 2. semestr)

PV15/B (1. ročník, 2. semestr)

PV15/C (1. ročník, 2. semestr)

 

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

DPS1 (1. ročník, 1. semestr)

 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Anglický jazyk pro 2. stupeň ZŠ (2. ročník, 4. semestr)

Matematika pro 2. stupeň ZŠ (1. ročník, 2. semestr)

 

Asistent pedagoga 1

AP1 (1. ročník, 2. semestr)

 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Ř8 (1. ročník, 2. semestr)

 

Studium pro výchovné poradce

VP5 (2. ročník, 4. semestr)

VP6 (1. ročník, 1. semestr)

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů

MP1 (2. ročník, 3. semestr)