Symbol PF Rozvrhy CŽV – ZS 2022/23

Platné rozvrhy jsou na této webové stránce.
Na rozvrhy generované ve Stagu neberte zřetel!

 

Učitelství pro 1. stupeň ZŠ

Skupina A (1. ročník, 1. semestr)

Skupina B (1. ročník, 1. semestr)

Skupina C (1. ročník, 1. semestr)

Skupina T (2. ročník, 3. semestr)

Skupina U (2. ročník, 3. semestr)

Skupina V (2. ročník, 3. semestr)

Skupina X (1. ročník, 2. semestr)

Skupina Y (1. ročník, 2. semestr)

 

Učitelství pro mateřské školy

MŠ2 (2. ročník, 3. semestr)

MŠ3 (1. ročník, 1. semestr)

 

Studium v oblasti pedagogických věd – Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů

PV15/A (2. ročník, 3. semestr)

PV15/B (2. ročník, 3. semestr)

PV15/C (2. ročník, 3. semestr)

 

Doplňující pedagogické studium zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

DPS1 (1. ročník, 2. semestr)

DPS2 (1. ročník, 1. semestr)

 

Učitelství pro 2. stupeň ZŠ

Obecná pedagogika

Anglický jazyk (1. ročník, 1. semestr)

Matematika (1. ročník)

Matematika (2. ročník)

 

Učitelství pro SŠ

Pedagogika a psychologie

 

Asistent pedagoga 1

AP1 (1. ročník, 1. semestr)

 

Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Ř9 (1. ročník, 1. semestr)

 

Studium pro výchovné poradce

VP6 (1. ročník, 2. semestr)