Úvod

 

„Každý, kdo se přestane učit, je starý, ať je mu dvacet nebo osmdesát. Každý, kdo se stále učí, zůstává mladý.“ (Henry Ford)

 

V souvislosti s aktuální situací ohledně onemocnění koronaviru se akce v termínu 28. 3. 2020 ruší a přesouvá se na nový termín: sobota 10. 10. 2020. Přihlášení zájemci obdrží podrobné informace na e-mail uvedený při registraci.

 

V sobotu 28. 3. 2020 bude Centrum dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Pedagogické fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích pod záštitou paní děkanky doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D. organizovat Setkání účastníků, absolventů CŽV a dalších hostů, na které Vás srdečně zveme.

Smyslem akce je především setkání účastníků, absolventů a lektorů programů CŽV a jejich vzájemná výměna zkušeností.

V rámci programu Setkání budou organizovány odborné přednášky, které řeší aktuální tématiku vzdělávání a školství. Setkáte se zde s aktivitami teoretického, praktického i vědeckého charakteru, můžete si vybrat podle vlastního uvážení, kterých aktivit se zúčastníte.

Setkání bude probíhat ve 3 přednáškových blocích od 9:30, 11:30 a 13:30 hodin, vždy 4 aktivity současně.

Velice se těšíme na setkání s Vámi.

 

Kolektiv Centra DVPP PF JU

 

 

administrace