Rozvrh podle učeben

 

1. blok 9:30 – 11:00
Učebna J405   (30) Učebna J321   (25) Učebna J308   (20) Učebna J209   (25)
Hodnocení, které pomáhá žákům při učení Vzdělávání dětí, žáků nadaných Strategie řízení výuky IVP a PLPP
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ÚVRV PedF UK Praha
Mgr. Zuzana Bílková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Štefánková, Ph.D.
Katedra pedagogiky a psychologie PF JU České Budějovice
Ing. Karolína Duschinská, Ph.D.
Katedra pedagogiky PedF UK Praha
PhDr. Renata Votavová
NÚV Praha
 
2. blok 11:30 – 13:00
Učebna J405   (30) Učebna J321   (30) Učebna J308   (20) Učebna J209   (20)
Komunikace školy a rodiny Vzdělávání dětí, žáků s rizikovým chováním a s agresivními projevy v chování Pedagogická diagnostika žáka na ZŠ i SŠ Vzdělávání dětí, žáků s odlišnými kulturními a jinými životními podmínkami
PhDr. David Čáp, Ph.D.
Katedra psychologie FF UK Praha
Mgr. Pavel Dosoudil
Centrum sociálních služeb Praha – odd., Pražské centrum primární prevence
Mgr. Dana Forýtková
Lektor NIDV, certifikovaná lektorka, konzultantka, kouč, mentor
Mgr. Marie Najmonová
Katedra pedagogiky a psychologie PF JU České Budějovice
 
3. blok 13:30 – 15:00
Učebna J405   (30) Učebna J321   (25) Učebna J308   (20) Učebna J209   (25)
Klima učitelského sboru: výzkum, výsledky, aplikace Systém podpory nadaných žáků v ZŠ – praktická ukázka na příkladu konkrétní školy Metody práce se žáky v ZŠS (§16) Práce s heterogenní třídou
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Katedra pedagogiky a psychologie Technická univerzita v Liberci
Mgr. Josef Roušar
Mgr. Veronika Roušarová
ZŠ a MŠ Proseč
Mgr. Martina Košťálová
Mgr. Nikola Košťálová
MŚ, ZŠ a PrŠ Strakonice
PhDr. et Mgr. Alexandra Kiml
Školní psycholog, speciální pedagog, lektor NUV a NIDV

 

Přehled počtů přihlášených účastníků na jednotlivých aktivitách

 

 

administrace