Rozvrh – učebna J405

 

Setkání absolventů a účastníků CŽV se z důvodu nepříznivé epidemiologické situace ruší.

 

9:00 – 10:30
Distanční výuka v období koronaviru
Mgr. Martin Ševčík
Ředitel ZŠ Londýnská, Praha
 
11:00 – 12:30
Hodnocení, které pomáhá žákům při učení
PhDr. Karel Starý, Ph.D.
ÚVRV PedF UK Praha
 
13:00 – 14:15
Klima učitelského sboru: výzkum, výsledky, aplikace
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr.
Katedra pedagogiky a psychologie Technická univerzita v Liberci
 
14:30 – 16:00
Pedagogická diagnostika žáka na ZŠ i SŠ
Mgr. Dana Forýtková
Lektor NPI ČR, certifikovaná lektorka, konzultantka, kouč, mentor

 

 

 

 

 

administrace