Symbol PF Směrnice vedoucích kateder k ZZ CŽV

Směrnice vedoucích kateder byly vydány v souladu s čl. 40 Řádu celoživotního vzdělávání Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „Řád CŽV“).

Směrnice konkretizují pravidla obsažená v Řádu CŽV týkající se závěrečné zkoušky v programech CŽV garantovaných katedrou. Dále mohou ukládat povinnosti jednotlivým členům katedry, a to za účelem realizace postupů stanovených Řádem CŽV.

 

Katedra anglistiky
(Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství anglického jazyka pro SŠ)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaj/wp-content/uploads/2022/02/Směrnice-vedoucí-katedry-...

Katedra aplikované fyziky a techniky
(Učitelství fyziky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství fyziky pro SŠ, Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň ZŠ)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kaft/wp-content/uploads/Sm%C4%9Brnice-vedouc%C3%ADho-KAFT...

Katedra geografie
(Rozšiřující studium k odborné kvalifikaci pro výuku zeměpisu na základních školách, Rozšiřující studium pro výuku zeměpisu na středních školách)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kge/upload/files/Soubory2021/1_2022.pdf

Katedra germanistiky
(Doplňující didaktické studium německého jazyka pro učitele 2. stupně ZŠ a pro učitele SŠ, Studium k rozšíření odborné kvalifikace učitelství německého jazyka a literatury na středních školách, Studium k prohlubování odborné kvalifikace učitelství českého jazyka pro žáky s odlišným mateřským jazykem na ZŠ a SŠ)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/knj/o-katedre/smernice-vedouci-katedry/

Katedra informatiky
(Učitelství informatiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství informatiky pro SŠ)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kin/docs/yWQ9tBXCdUesBbyfQ-eki4zA_q-gyqvIn4oH1tMJBeo

Katedra matematiky
(Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství matematiky pro SŠ, Výchova k FG pro ZŠ)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kma/wp-content/uploads/2022/01/Sm%C4%9Brnice-...

Sekce pedagogických a psychologických programů
(PV - Speciální pedagogika pro pedagogické pracovníky, Studium pro asistenty pedagoga II, Učitelství pro MŠ, Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, Studium pro výchovné poradce, Metodik prevence sociálně patologických jevů, Studium pro ředitele škol a školských zařízení)
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/upload/files/Smernice_VK_KPES_1_2021_...
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/upload/files/Smernice_VK_KPEP_3_2021_...
https://www.pf.jcu.cz/structure/departments/kpe/upload/files/Smernice_VK_KPEG_1_2022_...

Katedra slovanských jazyků a literatur
(Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství českého jazyka a literatury pro SŠ, Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ)
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/cj/Smernice_VK_1-2022_k_provedeni_opatreni_CZV.pdf

Katedra tělesné výchovy a sportu
(Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, Učitelství tělesné výchovy pro SŠ)
https://www.pf.jcu.cz/stru/katedry/tv/doc/Smernice_vk_KTS_1-2022.pdf

Studium v oblasti pedagogických věd – učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro 2. stupeň ZŠ
https://www.pf.jcu.cz/education/department/czv/download/Smernice_VK_vydana_na_zaklade_radu_CZV_Pedagogicke_vedy.pdf