Symbol PF Pojištění studentů konajících souvislou pedagogickou praxi

Oddělení pedagogické praxe PF JU doporučuje všem studentům, kteří mají povinnost vykonat souvislou pedagogickou praxi, aby si pro tuto praxi uzavřeli pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při studiu a praktickém vyučování mimo JU.

Toto pojištění si mohou studenti uzavřít individuálně, nebo prostřednictvím PF JU. Při využití fakultního pojištění musí být závazná registrace provedena do stanoveného termínu (23. 8. a 23. 1.) a to prostřednictvím elektronického registru dostupného na: https://www.pf.jcu.cz/education/department/praxe/reg_spp.php

Pojištění platí od 1. nadcházejícího měsíce po dobu 12 měsíců, nebo do skončení studia na JU.

Tarify pojištění (PDF)

Pojistné podmínky (PDF)

Každá varianta pojištění navíc obsahuje pojištění odpovědnosti za újmu v běžném životě, tj. i mimo studium a praxe, do výše plnění 100 000 Kč, viz tarify pojištění.

Studenti, kteří nemají uzavřené pojištění odpovědnosti občanů a nesjednají si toto pojištění ani pro výkon SPP (ať individuálně, nebo prostřednictvím JU), přebírají právní i hmotnou odpovědnost za případné újmy způsobené při studiu a praktickém vyučování mimo JU.