Symbol PF Studentská inovace praxí - SIP 2

Pod záštitou děkana Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
vyhlašuje Rada oborových didaktiků a oddělení CŽV
2. ročník studentské odborné soutěže

STUDENTSKÁ INOVACE PRAXÍ - SIP 2

 

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je obsahová inovace pedagogických praxí studentů oborů učitelství. Záměrem je formou interní soutěže představit méně obvyklé postupy a metody výuky, způsoby hodnocení, zdařilé výstupy apod.

 

Formy materiálů odevzdaných k soutěži:

K přihlášce (ke stažení zde) bude doložena příprava na konkrétní vyučovací hodinu nebo její sekvenci, průběh samotné aktivity (metodický postup) a její reflexe v rozsahu minimálně 300 slov. Dalšími přiloženými materiály budou např.:

 • videozáznam
 • DVD
 • fotografie
 • audiozáznam
 • dataprojekce
 • originální materiály a pomůcky pro výuku
 • práce dětí
 • materiály pro hodnocení žáků
 • autoevaluační nástroje

 

Kategorie soutěže:

 • Specializace v pedagogice - učitelství MŠ
 • Učitelství ZŠ - 1. stupeň
 • Učitelství ZŠ - 2. stupeň
 • Učitelství SŠ

 

Ukončení soutěže:

Soutěž bude ukončena veřejnou prezentací na studentské konferenci, kde budou vyhlášeni vítězové v jednotlivých kategoriích. Jednotlivé soutěžní práce bude posuzovat odborná komise ve složení - didaktik, pedagog, psycholog, učitel z praxe a student. Vítězové budou oceněni finančně (1. cena - 3 000,- Kč, 2. cena - 2 000,- Kč, 3. cena - 1 000,- Kč).

 

Harmonogram soutěže:

 • Přihláška v elektronické podobě od zveřejnění soutěže do 25. 5. 2012 od zveřejnění soutěže na adresu jandova@pf.jcu.cz
 • Studentská konference a vyhlášení vítězných prací 14. 6. 2012

 

Informace k soutěži na adrese jandova@pf.jcu.cz