Symbol PF Studentská inovace praxí - SIP 5

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Rada oborových didaktiků a oddělení CŽV vyhlašují
jubilejní 5. ročník studentské odborné soutěže

STUDENTSKÁ INOVACE PRAXÍ - SIP 5

 

 

Studentská konference a vyhlášení vítězných prací: 11. 5. 2016 od 10.00 hodin
 
Výsledky soutěže
 
Fotogalerie

 

Historie SIP (2011-2016)

 

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je obsahová inovace pedagogických praxí studentů oborů učitelství. Záměrem je formou interní soutěže představit méně obvyklé postupy a metody výuky, způsoby hodnocení, zdařilé výstupy ve výuce apod.

 

Kategorie soutěže:

  • Učitelství humanitních věd pro 2. stupeň ZŠ
  • Učitelství přírodních věd pro 2. stupeň ZŠ
  • Učitelství pro mateřské školy a pro 1. stupeň ZŠ
  • Učitelství pro SŠ a diplomové projekty

Výsledné rozdělení do kategorií provede soutěžní komise.

 

Přihlášení k soutěži:

Do 2. května 2016 je nutno odevzdat Mgr. Janě Hofmannové, Ph.D. (hofmannova@pf.jcu.cz) vyplněnou přihlášku (ke stažení zde).

V den konání soutěže (v 9.30 hod.) odevzdají všichni soutěžící administrátorovi soutěže vytištěnou přípravu na konkrétní vyučovací hodinu a přípravu, její prezentaci a všechny další materiály také v elektronické podobě. Přiloženými materiály mohou být např. videozáznam, DVD, fotografie, audiozáznam, dataprojekce, originální materiály a pomůcky pro výuku, práce dětí, materiály pro hodnocení žáků, autoevaluační nástroje apod.

 

Průběh soutěže:

Soutěž se bude konat 11. 5. 2016 od 10.00 hodin. Místo konání ještě bude upřesněno. Před zahájením (v 9.30 hodin) soutěžící odevzdají své soutěžní práce. Komise stanoví pořadí, v němž budou soutěžící vystupovat. Každý soutěžící bude mít k dispozici 10 minut na vlastní prezentaci a 10 minut pro následnou diskusi. Jednotlivé soutěžní práce bude posuzovat odborná komise ve složení - didaktik, pedagog/psycholog, učitel z praxe a student. Vítězové budou finančně oceněni a jejich práce budou zveřejněny na webových stránkách fakulty.