Symbol PF Studentská inovace praxe – SIP 9

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
Rada oborových didaktiků pro 1. stupeň ZŠ,
Rada oborových didaktiků pro 2. stupeň ZŠ a SŠ,
Oddělení pedagogické praxe

vyhlašují

9. ročník mezinárodní studentské odborné soutěže

STUDENTSKÁ INOVACE PRAXE – SIP 9

 


 

Studentská soutěž se konala dne 22. 4. 2021 od 13.00 hod.

Kritéria hodnocení zde

 

Cíl soutěže:

Cílem soutěže je představit inovativní přístupy studentů PF JU, které byly realizovány v rámci jejich praxí, např. méně obvyklé postupy a metody výuky, způsoby hodnocení, pomůcky vytvořené studentem a využité ve výuce, zdařilé výstupy ve výuce i v jiných mimoškolních aktivitách, absolvované v rámci Erasmu, zpracované v závěrečných pracích (bakalářských, diplomových, závěrečných v rámci CŽV studia), včetně zkušeností z distančního vyučování.

 

Kategorie soutěže:

 • Učitelství pro mateřské školy
 • Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
 • Učitelství pro 2. stupeň ZŠ a SŠ
 • Mimoškolní projekty
 • Učební pomůcky
 • Projekty ze závěrečných prací
 • Distanční vzdělávání

Výsledné rozdělení do kategorií provede soutěžní komise.

 

Přihlášení k soutěži:

1. etapa

 • Zaslání přihlášky realizované aktivity do 11. 4. 2021.
 • Přihláška k vyplnění zde.

2. etapa

 • Přihlášení budou osloveni pověřenou osobou s žádostí o podrobnější informace a vyplnění strukturovaného dotazníku přihlášené aktivity.
 • Sběr těchto dokumentů bude probíhat do 18. 4. 2021.

 

Úspěšní účastníci budou odměněni mimořádným stipendiem.

 

V případě přetrvávající pandemie koronaviru a s ní souvisejících vládních nařízení proběhne soutěž online formou.

 

S dotazy se můžete obracet na Mgr. P. Kyryanovou, e-mail: pkyryanova@pf.jcu.cz.

 

 

Historie SIP (2011-2021)

 

Výsledky soutěže (2021)

 

Fotogalerie (2021)