Symbol PF Oznámení pro studenty některých oborů patřící k referentce Bc. Miloslavě Volmanové – změna od 8. 10. 2018

OZNÁMENÍ

 

Studenti níže uvedených oborů,

kteří v AR 2018/19 patřili ke studijní referentce paní Bc. Miloslavě Volmanové,

patří od 8. října 2018 ke studijní referentce paní Věře Dariusové.

 

 

všichni studenti
obory se zaměřením na vzdělávání: TchVu-%
navazující obory: TchVn-%

 

2. ročník Učitelství pro 1. stupeň

 

 

Viz https://www.pf.jcu.cz/education/department/studijni_oddeleni/referentky.php

 

 

Mgr. Zuzana Svobodová
vedoucí studijního oddělení