Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 4/2002

Sdělení studijního oddělení
č. 4/2002

Zrušení disciplín KSV/EKV, KIN/OPS2

Z důvodu dlouhodobé nepřítomnosti vyučující disciplíny KSV/EKV (Ekologická výchova) byla výše zmiňovaná disciplína vyškrtnuta všem zapsaným na LS 2001/2002 z databáze IS/STAG. Prosíme studenty, aby předali své výkazy o studiu (tj. indexy) studijním referentkám k provedení ŠKRTu.

Z provozních důvodů katedry informatiky byla všem studentům oborů 2. F-VTE/ZŠ, 4. M-VT/ZŠ, 4. F-VT/ZŠ, 4. TchV-VT/ZŠ, 4. M-VT/SŠ a 4. F-VT/SŠ z databáze IS/STAG vyškrtnuta disciplína KIN/OPS2. (Katedrou bude umožněn její zápis pro ZS 2002/2003, který bude považován za 1. zápis předmětu.) Prosíme studenty, aby předali své výkazy o studiu (tj. indexy) studijním referentkám k provedení ŠKRTu.

Studenti 3. VTI (bak.) absolvují disciplínu KIN/OPS2 v letním semestru ak. roku 2001/2002. Pro záznam o udělení zápočtu, resp. zkoušky použijí stávající řádek v indexu, není třeba přepisovat disciplínu ani v databázi IS/STAG ani ve výkazu o studiu.