Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 5/2002

Sdělení studijního oddělení
č. 5/2002

Formuláře a přihlášky k SZZ

Sdělujeme všem studentům Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, že od pondělí 4. 2. 2002 jsou na webové adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/ k dispozici ke stažení formuláře, které by mohli potřebovat (žádost, formulář pro uznání zkoušek, potvrzení o studiu, formulář změn v zápisovém listě, apod.).

Současně sdělujeme všem studentům posledního roku studia, že na téže adrese jsou k dispozici i formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line).

Přihlášky k SZZ je třeba podat nejpozději do 29. 3. 2002.