Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 6/2002

Sdělení studijního oddělení
č. 6/2002

Neotevření předmětů
na letní semestr akad. roku 2001/2002

Vzhledem k malému zájmu studentů nebudou v letním semestru akademického roku 2001/2002 otevřeny následující předměty. Studenti, kteří se u předběžného zápisu přihlásili k jejich studiu, si mohou dle článku 16 odstavce 5 písmene a) Studijního a zkušebního řádu JU u vlastního zápisu zapsat jako náhradu jiný povinně volitelný, resp. výběrový předmět.

KBH/VKJP P98122 Vasková Monika
 
KPG/GLVP P98059 Fleišmanová Lenka
  P98008 Ježková Michaela
  P98127 Smrčinová Jana
  P98006 Strnadová Věra
 
KPG/VAS P01166 Gajdošová Kateřina
  P00199 Hrdinová Blanka
  P01442 Mertová Jana
 
KPG/SOVS P97145 Chromeček Tomáš
 
KTS/JGC2 P98331 Pěkný Michal
  P97376 Schejbal Petr
  P98328 Slavíková Jana
 
KTS/PLA6 P98372 Boháč Lukáš
  P98261 Fridrich Milan
  P98326 Frčka Lukáš
  P98363 Moravec Zdeněk
 
KTS/FYČP P99237 Jiříková Pavlína
  P99691 Urbanová Ilona
 
KTS/MODP P99107 Doležalová Kamila
  P99151 Frnochová Veronika
  P99275 Koblasová Lucie
  P99285 Konečná Hana
  P99318 Kratinová Helena
  P99588 Soukalová Lucie
  P99624 Šimanová Petra
 
KTS/DPHP P99318 Kratinová Helena
  P99386 Markytánová Jitka
  P99506 Povondrová Radka
  P99716 Veselá Alena
  P99730 Vohoska Hynek
  P99619 Šachl František
 
KBI/BCS1 P98247 Brožková Lucie1
  P98249 Burešová Věra2
  P98440 Engelová Jana2
  P98436 Jedličková Kateřina2
  P98250 Krausová Petra2
  P98306 Macková Lenka1
  P98259 Marková Zuzana1
  P98251 Pahorecká Pavla1
  P98331 Pěkný Michal1
  P98290 Střeštík Stanislav1
  P98437 Suchá Pavlína
  P98254 Svobodová Lenka
  P98335 Sýkorová Jana
  P97381 Vlach Lukáš2

1 na návrh katedry biologie byl(a) student(ka) zařazen(a) do kurzu KBI/EFR

2 na návrh katedry biologie byl(a) student(ka) zařazen(a) do kurzu KBI/MAS