Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 7/2002

Sdělení studijního oddělení
č. 7/2002

Harmonogramy
zápisu do letního semestru 2001/2002
PRO STUDUJÍCÍ 1. ROKEM

Zápisy studentů studujících prvním rokem na Pedagogické fakultě JU proběhnou ve dnech 18.-22. března 2002 dle vyvěšených harmonogramů jednotlivých referentek. Termín zápisu je závazný! Přesné pokyny k průběhu zápisu do LS 2001/2002 budou zveřejněny 4., resp. 5. března 2002.

Současně prosíme o včasné odevzdání výkazů o studiu (tj. indexů) k uzavření výsledků zimního semestru, výkazy odevzdáváte svým referentkám na studijní oddělení - osobně, poštou, prostřednictvím podatelny nebo uzamykatelné dřevěné schránky nacházející se před studijním oddělením. Mezní termín pro získání 20 kreditů (tedy i pro odevzdání indexů ke kontrole) je harmonogramem akademického roku stanoven na 8. 3. 2002.