Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 9/2002

Sdělení studijního oddělení
č. 9/2002

PŘIHLÁŠKY K SZZ

Sdělujeme všem studentům posledního roku studia Pedagogické fakulty JU v Českých Budějovicích, že od pátku 24. 5. 2002 jsou na webové adrese http://www.pf.jcu.cz/stru/utvary/studijni/ k dispozici formuláře přihlášek ke státní závěrečné zkoušce (jednak v podobě ke stažení, jednak v podobě k odeslání on-line).

Přihlášky ve vytištěné podobě lze osobně vyzvednout i na studijním oddělení PF JU.

Přihlášky k SZZ, výkaz o studiu (tj. index) ke kontrole a diplomovou, resp. bakalářskou práci k zaregistrování (v případě, že bude obhajována v termínu 28. 8. - 6. 9. 2002) je třeba na studijní oddělení odevzdat nejpozději do 26. 7. 2002.