Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 10/2002

Sdělení studijního oddělení
č. 10/2002

Organizace předzápisu do akademického roku 2002/2003

Termín:

17. 6. - 28. 6. 2002
(8.00 - 20.00 hodin, pátky pouze do 17.00 hodin)
2. 9. - 6. 9. 2002
(8.00 - 20.00 hodin, v pátek do 15.00 hodin)
Učebny:
17. - 21. 6. 2002: J 236, 243, 247
24. - 28. 6. 2002: J 243, 247
2. - 4. 9. 2002: J 236, 242, 243
5. - 6. 9. 2002: J 242, 243

TZV. "ČERNÝ" SEŠIT (možnost zaznamenání informace o vyčerpání kapacity některého z katedrou nabízených předmětů) BUDE VE DNECH KONÁNÍ PŘEDZÁPISU NA MÍSTNOSTI J 243.

Váš zápis slouží jako informace pro příslušnou katedru o zájmu o konkrétní předměty a mohl by přispět k otevření většího počtu skupin v příštích letech. Tato informace v sešitě však neplní funkci předzápisu!

Poznámka:
Ve dnech 17. - 26. 6. 2002 probíhají předzápisy na všech fakultách JU - kreditní systém na JU je "otevřen" a můžete si zapisovat jakékoliv předměty vyučované na celé JU (za splnění podmínek prerekvizit, dostatečné kapacity, apod.)
 
Tzv. "čekatelé na SZZ" se předzápisu účastní v případě, že jim chybí k ukončení studia splnění nějaké povinnosti. Tyto povinnosti si právě v této době předzapisují. Ti, kteří čekají pouze na složení SZZ, se předzápisu nemusí účastnit.