Symbol PF Studijní oddělení - sdělení 11/2002

Sdělení studijního oddělení
č. 11/2002

Organizace promocí

Promoce absolventů se budou konat v termínech 2. 7., 3. 7. a 4. 7. 2002.
Každý z absolventů, jehož se promoce týká, dostane 2 ks pozvánek při skládání poslední části SZZ.

Prosíme budoucí promoventy, aby se dostavili do koncertní síně Otakara Jeremiáše v Českých Budějovicích včas (30 minut před zahájením slavnostní promoce). Své hosty pozvěte 5-10 minut před vlastním začátkem promoce. S ohledem na kapacitu koncertního sálu se počítá se 4-5 pozvanými pro každého absolventa. Vzhledem k délce slavnostního aktu zvažte, zda je vhodná účast malých dětí.
Jelikož se jedná o slavnostní zakončení Vašeho studia, předpokládáme, že nemusíme zdůrazňovat společenský oděv.

Absolvent musí vyrovnat své závazky vůči fakultě - na studijním oddělení si vyzvedne příslušný formulář a pracoviště (koleje, menza, knihovna, katedry) mu v něm razítkem a podpisem potvrdí, že vůči nim nemá absolvent žádné závazky. Takto potvrzený formulář vrátí absolvent na studijní oddělení do termínu promoce.
Administrativní poplatek související s promocemi je splatný nejpozději den před konáním promoce.